Časté dotazy k dotacím

Nevíte si rady nebo potřebujete pomoci? Zkuste najít odpověď na svůj dotaz v této sekci.

Možnosti dotace

Dotaci za vás kompletně vyřídíme

Pomůžeme vým získat státní dotace dle programu nová zelená úsporám. Díky státní dotaci získáte zpět až 50 % vynaložených finančních nákladů. Tím nejen ušetříte, ale zároveň výrazně zkrátíte návratnost investice. 

Financování se vztahuje na instalace zateplení, využití tepla z odpadní vody, fotovoltaické systémy, Ekomobilitu, zelenou středu, Kotle, kamna a tepelná čerpadla, novostavby, solární ohřev a rekuperaci. Pro rodinné a bytové domy.

Společně vám pomůžeme vybrat ideální řešení dle vašich potřeb.

Dotace pro rodinné domy a bytová družstva

Program je určen majitelům a stavebníkům rodinných a bytových domů z celé ČR. O dotaci mohou tedy žádat vlastníci stávajících rodinných domů a rekreačních objektů užívaných k trvalému bydlení, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky), vlastníci a stavebníci bytových domů, SVJ a bytová družstva, obce, školy, nadace, veřejná správa, příspěvkové organizace…

Hlavní rozdíl je v tom, že v programu Oprav dům po babičce celou částku dotace obdržíte předem. Ve standardním programu NZÚ je dotace proplácena zpětně. Další výhodou programu Oprav dům po babičce je tzv. rodinný bonus ve 50 tisíc korun na každé nezletilé dítě žadatele. Na pokrytí rozdílu mezi dotací a zbytkem způsobilých výdajů máte možnost požádat u vybraných stavebních spořitelen o zvýhodněný úvěr, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti. Naší snahou je motivovat domácnosti k realizaci kvalitního zateplení a současně přispět k využití stávajících neúsporných budov namísto rozšiřování další výstavby do volné krajiny.

Ano, žádost můžete podat i po realizaci opatření. Zároveň ale platí, že nelze podpořit opatření, která byla provedena před rozhodným datem pro způsobilost výdajů. To je u standardní Nové zelené úsporám 1. leden 2021 a u Nové zelené úsporám Light pro seniory a domácnosti s nízkými příjmy 12. září 2022. V případě programu Oprav dům po babičce platí stejně jako v standardní Nové zelené úsporám datum 1. leden 2021 s výjimkou zateplení, jehož realizace musí být dokončena po 17. červenci 2023.

Ve standardním programu je dotace je vyplácena zpětně po realizaci opatření. Musíte tedy počítat s tím, že renovaci uhradíte ze svého a dotaci obdržíte až po doložení realizace úsporných opatření.

V případě programu Oprav dům po babičce a ve výzvě pro SVJ a bytová družstva je možné čerpat dotaci zálohově, vstupní investice tedy bude podstatně nižší.

Žadatelé, kteří se pustí do realizace zateplení rodinného domu, navíc od roku 2024 získají možnost výhodného úvěru od stavebních spořitelen.

Dotace může dosáhnout až 50 % vynaložených nákladů a může být navýšena o bonusy za kombinaci opatření, za environmentální řešení, o bonusy pro žadatele ze znevýhodněných regionů, o bonus za nezaopatřené děti (Oprav dům po babičce) a o bonus za nízkopříjmové domácnosti a sociální byty (výzva pro SVJ a BD a pro obce).

Ano, všechny programy Nové zelené úsporám pro rodinné i bytové domy (s výjimkou NZÚ Light) nabízejí dotaci na výměnu starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo v domech, které splňují energetickou třídu A – D.

Ve standardní Nové zelené úsporám to závisí na velikosti plochy oken, poměru k ostatním konstrukcím a několika dalších parametrech. Dá se ale říci, že zpravidla ne. Samotnou výměnou oken totiž nelze ve většině případů dosáhnout požadované energetické úspory a bude tak nutné současně s výměnou realizovat další opatření, alespoň na části dalších konstrukcí, jako je např. zateplení stropů. Bez podrobného posouzení zpracovaného energetickým specialistou však nelze splnění podmínek pro poskytnutí dotace garantovat.

Výměna oken v programu Oprav dům po babičce je součástí optimálního zateplení, které je podmínkou získání dotace.

Pokud splňujete podmínky NZÚ Light pro domácnosti s nízkými příjmy, můžete čerpat dotaci na výměnu oken z tohoto programu.

Výše dotace je zastropovaná, např. dotace na tepelné čerpadlo s ohřevem teplé vody připojené k fotovoltaickému systému nikdy nepřesáhne 140 000 Kč , a to ani v případě, že by pořizovací cena byla násobně vyšší, např. 500 000 Kč.

Tyto „podoblasti“ názvem vyjadřují obvyklý rozsah zateplení, který je pro splnění podmínek nutné učinit: malý rozsah zateplení (Dílčí), zateplení většiny konstrukcí (Základ) a úplné zateplení všeho (Optimální). Jde však jen o slovní popis, úspory je nutné doložit výpočtem.

 

K žádosti v programu Nová zelená úsporám není požadováno doložení trvalého bydliště v řešeném domě (s výjimkou rekreačních objektů využívaných k bydlení). Dům však nesmí být z větší části využíván k účelu, který by byl v rozporu s definicí rodinného domu.

V programu Oprav dům po babičce není vyžadován trvalý pobyt v době podání žádosti, ale bude vyžadován pro všechny členy domácnosti po celou dobu udržitelnosti – tj. deset let od data doložení realizace. Tato podmínka se nevztahuje na dospělé děti, které se v průběhu doby udržitelnosti osamostatní.

V případě programu NZÚ Light pro domácnosti s nižšími příjmy je naopak podmínkou, aby žadatel byl nejen vlastníkem nemovitosti, ale byl v ní též přihlášen k trvalému pobytu.

Fotodokumentace slouží jako doklad, že dotované opatření bylo skutečně realizováno. Fotografie musí být pořízeny tak, aby při porovnání snímků bylo jednoznačně viditelné provedení dotovaných opatření a jejich rozsah. V případě zakrytých konstrukcí doložíte fotodokumentaci z průběhu provádění před zakrytím konstrukce.

Nová zelená úsporám Light

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, pro vlastníky bytů a podílů v bytovém družstvu z řad seniorů, invalidních důchodců a lidí pobírajících příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl dům nebo byt či družstevní podíl ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. NZÚ Light má přinést prostředky na úsporná opatření pro nízkopříjmové domácnosti, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou. Čerpat mohou prostředky na dílčí zateplení a na instalaci solárního systému na ohřev vody. V případě bytů v bytových domech je možné čerpat pouze na výměnu oken, případně vchodových dveří do exteriéru.

Dotaci 150 tis. Kč můžete vynaložit zejména na renovace menšího rozsahu. Můžete například zateplit fasádu, střechu anebo strop pod půdou domu. Dále je z této částky možné vyměnit okna a vchodové dveře. Můžete vyměnit jen některá okna nebo zvolit více různých opatření, tak, abyste nabízené finanční prostředky maximálně využili k renovaci obydlí. Od května 2023 je nabídka rozšířena o podporu solárních systémů na ohřev vody ve výši 90 tisíc korun na systém s novým bojlerem nebo 60 tisíc na systém využívající stávající bojler . Na jeden rodinný dům takto můžete získat až 240 tisíc korun.

Pro opatření většího rozsahu je zpravidla vhodnější podat žádost ve standardním programu Nová zelená úsporám.

Elektronický příjem žádostí byl spuštěn 9. ledna 2023. Po krátké provozní přestávce od 7. 12. 2023 byl příjem žádostí 17. 1. 2024 opět otevřen. Žádosti bude možné podávat do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání peněz. V případě rychlého vyčerpání jsme připraveni přidat další finance, aby příjem žádostí mohl kontinuálně pokračovat.

„Nízkopříjmovost“ pro potřeby NZÚ Light znamená, že všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod třetího stupně, nebo příspěvek na bydlení, nebo přídavek na dítě v období mezi 12. 9. 2022 a datem podání žádosti.

Pro doložení důchodu vám bude stačit aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka OSSZ na počkání.

K doložení příspěvku na bydlení resp. přídavku na dítě vám postačí rozhodnutí o přiznání dávky v daném období.

Oprav dům po babičce

Nový dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR vyhlašovaný v rámci programu Nová zelená úsporám. Domácnosti můžou získat až 1 milion korun na komplexní zateplení rodinného domu nebo rekreačního domu a další finanční prostředky na ostatní podporovaná úsporná opatření jako je výměna zdrojů, instalace fotovoltaiky a další. Výhodou je, že celou dotaci obdrží ze 100 % předem. Rodiny s dětmi navíc získají bonus 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě. Zároveň k dotaci budou moci využít zvýhodněný úvěr od bank a stavebních spořitelen, který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti.

Ano. Zateplení můžete v jedné žádosti zkombinovat i s dalšími úspornými opatřeními vč. fotovoltaiky, výměny zdroje, využití dešťové vody a pod. Na každé opatření pak čerpáte dotaci ve výši limitů podpory, tedy např. FVE až 200 tisíc Kč, tepelné čerpadlo až 140 tisíc atd. a navíc získáte kombinační bonus. Samostatně bez zateplení můžete žádat o podporu v klasické NZÚ, dotace je ve stejné výši a je pak vyplácena ex post (zpětně).

Hlavní rozdíl je v tom, že v programu Oprav dům po babičce celou částku dotace obdržíte předem. Ve standardním programu NZÚ je dotace proplácena zpětně. Další výhodou programu Oprav dům po babičce je tzv. rodinný bonus ve 50 tisíc korun na každé nezletilé dítě žadatele. Na pokrytí rozdílu mezi dotací a zbytkem způsobilých výdajů máte možnost požádat u vybraných stavebních spořitelen o zvýhodněný úvěr, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti. Naší snahou je motivovat domácnosti k realizaci kvalitního zateplení a současně přispět k využití stávajících neúsporných budov namísto rozšiřování další výstavby do volné krajiny.

Dotace na Fotovoltaiku

V programu Nová zelená úsporám mají na dotaci nárok majitelé, stavebníci a nabyvatelé rodinných domů. Jedná se o dotace na fotovoltaické systémy (podoblast C.3), případně dotace na solární systémy na přípravu teplé vody (podoblast C.2). V případě výstavby nízkoenergetického nebo pasivního domu dotaci na fotovoltaiku upravuje podoblast B. Na dotaci mají taká nárok podnikatelé při výstavbě fotovoltaiky od 100 kWp do 1 MWp.

Pro rodinné domy lze využít dotaci na fotovoltaiku v maximální výši 200 000 Kč. Celková výše dotace je na jednu žádost omezena na maximálně 50 % celkových přímých realizačních výdajů, respektive 60 % v případě využití dotačních bonusů. Bytové domy na instalaci FVE mohou získat až 500 000 Kč.

K vyřízení dotace na fotovoltaiku je nutný odborný posudek, který obsahuje především technickou správu, výkresovou dokumentaci a kalkulace energetických úspor. U novostaveb odborný posudek připravuje projektant nebo energetický specialista. V případě dodatečné instalace, tedy oblast C z programu Nová zelená úsporám, zpracovává posudek odborná firma, která provádí instalaci. Veškeré podklady k vyřízení dotace vám proto připravíme.

U rodinných domů se dotace na FVE vypočítává na základě instalovaného výkonu a zvolené technologie. U bytových domů se navíc zohledňuje počet zapojených bytových jednotek.

Rodinné domy

 • 40 000 Kč na fotovoltaické elektrárny s min. výkonem 2 kWp.
 • 60 000 Kč na fotovoltaické elektrárny s min. výkonem 2 kWp s hybridním střídačem.
 • 100 000 Kč na fotovoltaické elektrárny s min. výkonem 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla.
 • 10 000 Kč za každý 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp.
 • 10 000 Kč za každou 1 kWh elektrického akumulačního systému s bateriemi na bázi lithia.

 

Bytové domy

 • 15 000 Kč za 1 kWh instalovaného výkonu.
 • 10 000 Kč za 1 kWh elektrického akumulačního systému.
 • 5 000 Kč za připojenou bytovou jednotku.

Posouzení, schválení a vyplacení dotace má na starost Státní fond životního prostředí ČR. Podat žádost o dotaci je možné před realizací, v průběhu realizace i po skončení realizace. Schvalovací proces, který se zaměřuje na kontrolu a splnění specifických požadavků, trvá přibližně 6 týdnů. Po posouzení žádosti získáte informaci o schválení dotace, případně výzvu k doplnění informací.

Výplata dotace probíhá po 6 až 8 týdnech po dokončení realizace. Během této doby Státní fond životního prostředí ČR, který má správu dotací na starost, prověří dodané podklady o dokončené instalaci. Peníze obdržíte na bankovní účet.

Špičkový elektrický výkon panelů je udáván v jednotkách Watt peak (Wp) nebo kiloWatt peak (kWp). Jde o špičkový (peak) výkon vyrobený solárním panelem při tzv. standardním testu. Standardní test (STC) se provádí zdrojem světla při energii ozáření 1000 W/m2 a teplotě 25 °C. Panel dává špičkový elektrický výkon uvedený na štítku při osvitu, který odpovídá přímému ozáření při jasném dni bez mraků.

Solární střídač (měnič) je zařízení, které přeměňuje stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na střídavý proud, který pak dodává do elektrických rozvodů domu nebo do distribuční sítě. Střídač je srdce každé solární elektrárny, které řídí výrobu energie ze solárních panelů a zároveň monitoruje napětí a frekvenci v síti. Bez střídače (měniče) by nebylo možné energii ze solárních panelů využívat v rozvodech se střídavým proudem.

Fotovoltaika je dnes i v našich klimatických podmínkách výhodným způsobem výroby elektřiny pro domácnosti i průmysl. Do budoucna se dále bude cena panelů snižovat a jejich účinnost zvyšovat. Bude se dále zvyšovat výhodnost pořízení solárních panelů. I bez jakékoliv dotační podpory je možné v našich podmínkách díky úsporám energie dosáhnout 8 až 10letou návratnost investice do fotovoltaické elektrárny.

Výrobci udávají životnost fotovoltaických systémů delší než 30 let. Účinnost FV panelů se v průběhu jejich životnosti může snižovat, výrobci však výkonnostní zárukou garantují 90% účinnost po 12 letech a 80% účinnost panelu po 25 letech.

Program Nová zelená úsporám

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) se zaměřuje se na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech – od zateplení přes obnovitelné zdroje energie až po pasivní výstavbu. Pokrývá i adaptační opatření reagující na změnu klimatu. Patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v České republice.

Program je určen majitelům a stavebníkům rodinných a bytových domů z celé ČR. O dotaci mohou tedy žádat vlastníci stávajících rodinných domů a rekreačních objektů užívaných k trvalému bydlení, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky), vlastníci a stavebníci bytových domů, SVJ a bytová družstva, obce, školy, nadace, veřejná správa, příspěvkové organizace…

Výsledná částka je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření. Záleží také na tom, zda úpravy budete provádět u rodinného či bytového domu. Obecně platí, čím lepší konečné parametry vašeho domu, tím vyšší finanční podpora. Doporučujeme proto podívat se na dům komplexně, zvážit všechny možnosti úspor a zkombinovat více opatření.

Příspěvky se pak pohybují od desítek po stovky tisíc korun, u bytových domů v řádech milionů korun.

Příjem žádostí o dotace pro bytové domy byl otevřen 19. září 2023, příjem žádostí o dotace pro rodinné domy byl otevřen 26. září 2023.

Ano, žádost můžete podat i po realizaci opatření. Zároveň ale platí, že nelze podpořit opatření, která byla provedena před rozhodným datem pro způsobilost výdajů. To je u standardní Nové zelené úsporám 1. leden 2021 a u Nové zelené úsporám Light pro seniory a domácnosti s nízkými příjmy 12. září 2022. V případě programu Oprav dům po babičce platí stejně jako v standardní Nové zelené úsporám datum 1. leden 2021 s výjimkou zateplení, jehož realizace musí být dokončena po 17. červenci 2023.

Program je financován způsobem nárokové dotace. To znamená, že pokud si o dotaci požádáte a splníte základní parametry programu, je jisté, že dotaci získáte. Peněz je v programu dostatek a pro vás je navíc blokujeme již v okamžiku doručení žádosti, při správném doložení žádosti tedy nic nebrání jejímu vyplacení. A pokud zjistíme, že v žádosti něco chybí nebo je potřeba opravit, vždy máte dostatek času na opravu.

Datum způsobilosti výdajů v programech Nové zelené úsporám je stanoven na 1. ledna 2021. Znamená to, že faktury a další dokumenty, kterými dokládáte realizaci opatření, musí být vystaveny po tomto datu. Žádost si přitom můžete podat po celou dobu trvání programu.

V případě NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nízkými příjmy budou podpořena opatření, která byla realizována po datu 12. září 2022.

Program „Nová zelená úsporám“ je zaměřen na podporu energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím investic do energeticky úsporných opatření v obytných budovách. Hlavními cíli tohoto programu jsou:

 1. Snížení energetické náročnosti budov: Program se snaží podporovat investice a opatření, která povedou ke snížení spotřeby energie v obytných budovách. To zahrnuje izolaci, modernizaci systémů vytápění a chlazení, výměnu oken a dveří, a další energeticky úsporná opatření.
 2. Podpora obnovitelných zdrojů energie: Program podporuje také investice do obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely, tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy a další. Cílem je zvýšit podíl čisté a obnovitelné energie využívané v obytných budovách.
 3. Zlepšení kvality života a komfortu obyvatel: Důsledkem energetických úspor a modernizace budov má být zlepšení kvality života pro obyvatele. To zahrnuje stabilnější teploty, nižší náklady na energie a lepší komfortní podmínky v obytných prostorech.
 4. Snížení emisí skleníkových plynů: Jeden z hlavních cílů programu je také snížení emisí skleníkových plynů, které jsou způsobeny energetickou spotřebou budov. Investice do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie mají přispět k celkovému snížení negativního dopadu na životní prostředí.
 5. Finanční podpora pro realizaci projektů: Program „Nová zelená úsporám“ poskytuje finanční podporu prostřednictvím dotací či úvěrů na realizaci těchto projektů, což má motivovat majitele budov k investicím do energetické účinnosti.

Doba trvání procesu schválení a výplaty dotace v rámci programu „Nová zelená úsporám“ může být různá a závisí na několika faktorech, včetně konkrétního typu projektu, jeho složitosti, aktuálního vyšetření žádosti, dostupnosti finančních prostředků a administrativních procesů.

Nicméně, obecně se dá říci, že tento proces může trvat několik týdnů až několik měsíců.

 

Průběh spolupráce k vaší energetické soběstačnosti

Krok za krokem navrhneme a společně vymyslíme řešení přesně na míru vaší nemovitosti

1. Kontaktujte nás

Zašlete nám nezávaznou poptávku přes kontaktní formulář. Brzy se s vámi spojíme. Společně se domluvíme na prohlídce a konzultaci vašeho projektu.

2. Příprava

Než se setkáme, připravte si projektovou dokumentaci domu. Dokumenty nám pomohou vypočítat rozsah energetických úspor a návratnost vaší investice.

3. Osobní schůzka

Na osobní schůzce se seznámíme s vaší nemovitostí. Společně zkonzultujeme vaše požadavky a zjistíme všechny parametry pro návrh nejvhodnějšího řešení.​

4. Řešení

Připravíme vám detailní projektovou a cenovou nabídku. V nabídce vám představíme míru očekávaných energetických úspor, návratnost investice i možnou výši státní dotace.​

5. Realizace

Pokud se vám návrh řešení bude líbit, domluvíme se na všech detailech včetně termínu realizace a společně uzavřeme smlouvu. Po realizaci zároveň získáte záruční i pozáruční servis.

1. Kontaktujte nás

Zašlete nám nezávaznou poptávku přes kontaktní formulář. Brzy se s vámi spojíme. Společně se domluvíme na prohlídce a konzultaci vašeho projektu.

2. Příprava

Než se setkáme, připravte si projektovou dokumentaci domu. Dokumenty nám pomohou vypočítat rozsah energetických úspor a návratnost vaší investice.​

3. Osobní schůzka

Na osobní schůzce se seznámíme s energetickou spotřebou vaší nemovitosti. Společně zkonzultujeme vaše požadavky a zjistíme všechny parametry pro návrh nejvhodnějšího řešení.

4. Řešení

Připravíme vám detailní projektovou a cenovou nabídku. V nabídce vám představíme míru očekávaných energetických úspor, návratnost investice i možnou výši státní dotace.

5. Realizace

Pokud se vám návrh řešení bude líbit, domluvíme se na všech detailech včetně termínu realizace a společně uzavřeme smlouvu. Po realizaci zároveň získáte záruční i pozáruční servis.